Wsparcie tematyczne:

Znakowanie / labelling: tel. +48 665-606-846

Żywność / ekologia: tel. + 48

Pasze/ biomasa: +48 665-451-204

Dokumentacja HACCP: +48 605-660-993

Pozostałe / others: + 48 720-843-722 (WhatsApp)