[PL] ustawa o weterynaryjnej kontroli granicznej

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej

Tekst ujednolicony: 25.05.2020

[PL] ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Tekst ujednolicony: 25.05.2020 – kliknij

[PL] ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

Tekst ujednolicony: 25.05.2020